Crita Bocah Basa Jawa: Liburan Menyang Desa

Penulis

Ki Bambang Saparyono

Tebal

x+134 hlm, 14.8x21cm

ISBN

Jenis

Cerkak

Deskripsi:

Buku iki dak-tulis kanggo putu-putu kang umur 9-15 taun, utawa klas papat SD nganti klas telu SMP. Crita iki migunakaké tembung padinan. Ing saben pungkasaning sub judul, dilengkapi kamus cilik, ngemot tembung-tembung sing bokmenawa arang tinemu ing srawung padinan.
Crita ing buku iki dumadi ora ing siji mangsa liburan, ananging wiwit Kuncara klas lima SD nganti lulus SMP. Crita iki mung karangan, nanging adhedhasar kasunyatan. Yèn ana jeneng, papan utawa kedadéyan kang padha, iku kanggo njumbuhaké karo swasana crita.

Kirim Pesan
kirimkan pesan kepada admin untuk mengecek ketersediaan buku Crita Bocah Basa Jawa: Liburan Menyang Desa